Hvad har jeg skrevet om...

Er besparelserne øremærket?

Af Mette Guldberg,  Gilmoseparken 104, Tjørring, næstformand for Konservative i Herning Kommune, kandidat nr. 2 til byrådsvalget og kandidat nr. 3 BESPARELSER Når man læser de høringssvar, der er kommet ind efter, at budgettet for 2018 er fremlagt, begynder der at danne sig et billede af, at der er ligger nogle... Læs mere

Det halter med kommunale fleksjob

Af Mette Guldberg,  Gilmoseparken 104, Tjørring, næstformand for Konservative i Herning Kommune, kandidat nr. 2 til byrådsvalget og kandidat nr. 3 FLEKSJOB 20. september læste jeg et udmærket læserbrev af formanden for Beskæftigelsesudvalget, John Thomsen. John Thomsen fortæller, at jobcentret siden 2014 har oprettet mange fleksjob ude i det private.... Læs mere

Der skal pengene komme fra

Af Mette Guldberg,  Gilmoseparken 104, Tjørring, næstformand for Konservative i Herning Kommune, kandidat nr. 2 til byrådsvalget og kandidat nr. 3 HOP Onsdag aften i sidste uge havde jeg fornøjelsen af, at debattere kommunens handicappolitik. Det var Dansk Handicapforbund, der var arrangør og mødet gav et godt indblik i, hvem... Læs mere

Når ret skal være ret – og venskaber

Af Af Mette Guldberg,Gilmoseparken 104, Tjørring, nr. 2 på den Konservative liste til Byrådsvalget   ÆLDRE 21. august skriver socialudvalgsformand Anne Marie Søe Nørgaard, at politikerne i Herning har valgt at tilføre ældreområdet 34 mio. siden 2014. 7. september gentager selvsamme så dette budskab og siger, at det er lokalpolitikernes opgave... Læs mere

Konservative vil genåbne Bytoftens cafeteria

Af Af Mette Guldberg,Gilmoseparken 104, Tjørring, nr. 2 på den Konservative liste til Byrådsvalget HANDICAP OG PSYKIATRI For over 10 år siden overtog Herning Kommune en masse handicapinstitutioner fra amtet. Hvordan er det så gået? Jeg må desværre sige, at det har været nedslående i de 10 år. Den ene... Læs mere

Her er løsningen på Hernings lægemangel

Af Mette Guldberg, Gilmoseparken 104, Tjørring, næstformand for Konservative i Herning Kommune LÆGEMANGEL Danmark har i mange år udmærket sig ved at have en fortræffelig dækning med velkvalificerede speciallæger i almen medicin, almindeligvis kendt som praktiserende læger. Disse har været, og er da heldigvis stadigvæk, en helt uundværlig lægegruppe, som... Læs mere

Herning Kommune bør deltage i nyt skoleforsøg

Af Mette Guldberg, Gilmoseparken 104, Tjørring, næstformand for Konservative i Herning Kommune SKOLEFORSØG Regeringen har netop nu åbnet op for muligheden for, at kommunerne rundt i hele landet kan ansøge om at blive én af de 50 folkeskoler, der kan komme med i en forsøgsordning. Ordningen vil give mere fleksible... Læs mere