Borgmesteren sælger arvesølvet og risikerer millionbøde

Af Mette Guldberg, Gilmoseparken 104, Tjørring, næstformand for Konservative i Herning Kommune

 

EJENDOMSSALG Lige nu er byrådet ved at sælge ud af kommunens ejendomme. Borgmesteren oplyser, at han sælger disse lejeboliger, fordi det ikke er en kommunal kerneopgave at drive udlejningsvirksomhed. Det vil jeg slet ikke anfægte.

Det er helt naturlig, at landejendommen i Gødstrup sælges og det er også fint, at lejrskolen i Thy afhændes. Der, hvor jeg har min betænkelighed, er ved det faktum, at man nu vil sælge en række udlejningsejendomme i Herning by.

Årsagen til, at kommunen ejer disse ejendomme, er, at man har ønsket at sikre en boligmasse til socialt vanskeligt stillede borgere. Og nu er vi inde ved sagens kerne. Kommunen har nemlig en såkaldt anvisningspligt. Det betyder, at hvis en borger er kommet i en uheldig situation og står uden tag over hovedet, ja så skal kommunen anvise en bolig her og nu. Hidtil har kommunen løst sine forpligtelser ved at have anvisningsretten til de boliger, der nu sælges. Denne ret mister kommunen nu ved salget! Man kan jo ikke sende borgere uden bil eller kørekort ud i de små byer, hvor busserne for længst er nedlagt.

Jeg mener derfor, at det er en fordel, at kommunen har forskellige ejendomme rundt i byen, så man kan sprede de socialt udsatte og dermed undgå ghettodannelse. Ingen kan jo vide, hvad der nu sker med huslejen. Ude i Holmparken besluttede den private ejendomsinvestor sidste år, at der skulle penge i kassen. Lejerne fik derfor besked om, at deres leje i ét hug steg med 25-30 procent. Hvad der sker med lejerne i de lejligheder, kommunen nu sælger, kan vi kun gisne om, men man kan med rette frygte en social slagside.

Der har været stor interesse for at købe. De fleste af ejendommene er nemlig fuldt udlejet og giver kommunen en sikker indtægt og en fornuftig forrentning. Men kommunalvalget nærmer sig og nu skal arvesølvet sælges. Kommunen har gæld på næsten 1 mia. kroner, men pengene fra ejendomssalget skal ikke bruges til at høvle af på gælden. Det er nemlig blevet besluttet, at alle de dejlige millioner i stedet skal gå til renoveringen af fire folkeskoler. Det lyder da prisværdigt, men hvorfor kan kommunen ikke holde skolerne vedlige over den løbende drift?

Kan vi forvente, at der frem mod kommunalvalget løbende sælges ud af kommunens værdier for at strø lunser ud og for at overgå dem, der ikke gik med i budgetforliget? Det er i hvert fald underligt, at V-flertallet ikke har en samlet renoveringsplan for skolerne, som så kunne være blevet indarbejdet, dengang man vedtog budgettet for 2017.

Faktisk risikerer kommunekassen at skulle betale en dummebøde til staten. Regeringen har nemlig sat et loft over, hvor mange penge kommunerne må bruge på anlæg. Hernings andel af denne ramme er 245 mio., men denne ramme er allerede overskreddet. Byrådet har i budget 2017 aftalt anlægsprojekter for 265 mio. Altså en rammeoverskridelse på 20 mio. Hertil kommer så de 25 mio., som man efterfølgende har besluttet at bruge på renoveringen af de fire skoler. Herning styrer altså mod at overskride anlægsrammen med hele 45 mio. Dette kan betyde, at kommunen får en bøde, som bliver trukket i bloktilskuddet fra staten.

Jeg skal derfor anbefale, at byrådet øjeblikkeligt stopper med at sælge ud af arvesølvet for at finansierer nye anlægsprojekter frem mod valget. Det kan give social slagside og økonomiske tømmermænd.

Læs i Herning Folkeblad