Herning Kommune bør deltage i nyt skoleforsøg

Af Mette Guldberg, Gilmoseparken 104, Tjørring, næstformand for Konservative i Herning Kommune

SKOLEFORSØG Regeringen har netop nu åbnet op for muligheden for, at kommunerne rundt i hele landet kan ansøge om at blive én af de 50 folkeskoler, der kan komme med i en forsøgsordning. Ordningen vil give mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen.

Det er ment som et rammeforsøg, der foreløbig skal køre over to år, men hvis interessen er til stede og resultaterne følger med, har man allerede fra konservativ side på Christiansborg givet tilsagn om, at ordningen udvides yderligere.

Det er ingen hemmelighed, at efter den nye folkeskolereform er indtrådt har det at højne den faglige dygtighed været udfordret. Især den nye understøttende undervisning har høstet stor kritik for ikke at være faglig nok. Hvis vi lokalt eksempelvis kan konvertere UU-timerne til bedre indhold – et turboforløb for fagligt svage elever eller andre pædagogiske tiltag, kan man med denne ordning styrke fagligheden.

Måske har skoledagene nogle steder været for lange, hvilket vi fra konservativ side har været stor modstander af. Derfor tror vi på, at med denne forsøgsordning, kan man opnå større fleksibilitet.

Regeringen understreger i øvrigt, at eventuelt besparede midler skal bruges krone til krone på at højne kvaliteten i skolen på andre måder.

Vi er glade for, at dette netop ikke er en spareøvelse. Pointen er at give mere frihed til skolerne til selv at indrette skoledagene mest hensigtsmæssigt, og først og fremmest handler det om at få mere faglighed i folkeskolen.

Ansøgningsfristen er 4. maj 2017 og forsøgsgodkendelsen gives med start fra skoleåret 2017/18. Forsøget løber frem til og med udløbet af skoleåret 2019/20

Derfor opfordrer vi i Konservative i Herning Kommune, som i denne valgperiode står uden for indflydelse i byrådet, til, at det siddende byråd får lavet denne ansøgning i en fart. Det er en enestående mulighed.

I samme tråd til dette anbefaler vi stadig, at lektiecaféerne bliver gjort frivillige. Mindre tvang og mere frihed til børnefamilierne.

 

Læs i Herning Folkeblad