Det halter med kommunale fleksjob

Af Mette Guldberg, 
Gilmoseparken 104, Tjørring, næstformand for Konservative i Herning Kommune, kandidat nr. 2 til byrådsvalget og kandidat nr. 3

FLEKSJOB 20. september læste jeg et udmærket læserbrev af formanden for Beskæftigelsesudvalget, John Thomsen. John Thomsen fortæller, at jobcentret siden 2014 har oprettet mange fleksjob ude i det private. Det hilser jeg velkomment.

Mit ærinde i denne sag er at rette fokus på et sted, hvor det halter. Nemlig med oprettelsen af kommunale fleksjob. I Viborg er der 292 kommunale fleksjob. I Silkeborg er tallet hele 365. I Herning har vi kun 190. I Herning gør man nemlig noget andet – man førtidspensionerer folk.

Selvfølgelig skal nedslidte have en pension, men der er overhovedet ingen saglige begrundelser for, at Hernings indbyggere har et ringere helbred end resten af landets befolkning.

Siden 2014 har vi i Herning i gennemsnit tilkendt 31 procent flere pensioner end landsgennemsnittet. Det er meget og det er en sørgelig udvikling.

I stedet skal vi fokusere mere på de ressourcer, den enkelte har. Frem for pr. automatik at give folk pension skal vi i stedet oprette kommunale fleksjob, hvor fleksjobberen kan arbejde nogle timer hver uge. Det giver livsindhold og merværdi for samfundet.

Jeg vil også gerne igen fremhæve behovet for at genåbne Bytoftens Cafeteria. Jeg blev jo slemt skuffet over, at byrådet ikke tog den med i budgetforliget, for det er lige præcis sådan et sted, vi kan oprette nogle fleksjob. Det giver værdi for fleksjobberen, men sandelig også for dem, der har deres gang på Bytoften.

Jeg vil gerne lægge stemme til, at vi får kontrol med tilkendelserne af førtidspension. Vi skal fokusere på folks ressourcer og ikke deres begrænsninger. Kommunale fleksjob er løsningen.

 

Læs i Herning Folkeblad