Her er løsningen på Hernings lægemangel

Af Mette Guldberg, Gilmoseparken 104, Tjørring, næstformand for Konservative i Herning Kommune

LÆGEMANGEL Danmark har i mange år udmærket sig ved at have en fortræffelig dækning med velkvalificerede speciallæger i almen medicin, almindeligvis kendt som praktiserende læger. Disse har været, og er da heldigvis stadigvæk, en helt uundværlig lægegruppe, som mange udlande skeler misundeligt til.

Desværre er der nu over praktisk taget hele landet opstået en mangelsituation, som nok har flere begrundelser.

Igennem den seneste tid har vi løbende hørt om lægemanglen i Herning. Siden november 2016 har det været umuligt at få tildelt en praktiserende læge, eller sågar skifte læge, hvis man bor i Herning. Som kandidat til by- og regionsrådet ser jeg med stor alvor på denne sag. Herning vokser med ca. 800 indbyggere årligt. Det er derfor meget uheldigt, at man som tilflytter til vores dejlige område ikke kan få en lokal læge.

Byens 36 læger har nu lavet en nødløsning, som snart forventes at træde i kraft. Hver læge vil i en midlertidig periode tage flere patienter ind. Det er da flot af vores læger, men langt fra en optimalt løsning. Lægerne bliver nu mere hårdt spændt for og borgerne vil opleve, at det bliver sværere at komme igennem til lægen og sværere at finde en ledig tid.

Mit forslag er derfor, at regionen må gå andre veje. I Sunds manglede de også læger. Her har Falck Lægehuse derfor i 2½ år drevet den lokale lægepraksis. Fra nytår er der nu fundet to permanente læger til Sunds og samarbejdet med Falck ophører derfor.

Lad os da straks få Falck til at starte op i Herning. En ny læge vil jo næppe opstarte en praksis uden at have en kundedatabase på omkring 1600 patienter. Falck har helt andre muligheder for at geare stille og roligt op. Regionen skal så sideløbende hermed lægge sig i selen for at finde nye læger til Herning, som så kan overtage den nye praksis fra Falck, når kontrakten udløber om f.eks. to år.

I Herning har man prøvet sig med at sætte to ydrenumre til salg for én krone og ovenikøbet haft lokaler og udstyr stillet til rådighed på Banegårdspladsen – der var ingen ansøgere.

Derfor er Falck-løsningen måske ikke det mest optimale, men som jeg ser det, er det det bedst opnåelige for byens borgere. Jeg vil derfor sende mit forslag til Regionens Samarbejdsudvalg for almen praksis.

Læs i Herning Folkeblad