Der skal pengene komme fra

Af Mette Guldberg, 
Gilmoseparken 104, Tjørring, næstformand for Konservative i Herning Kommune, kandidat nr. 2 til byrådsvalget og kandidat nr. 3

HOP Onsdag aften i sidste uge havde jeg fornøjelsen af, at debattere kommunens handicappolitik. Det var Dansk Handicapforbund, der var arrangør og mødet gav et godt indblik i, hvem der ønsker at stoppe besparelserne på Handicap & Psykiatri (HOP) og hvem der ikke vil.

Der er blevet sparet rigtigt meget de seneste 10 år. Årsagen er helt og holdent, at byrådet afviser at tilføre de såkaldte demografipenge. Når der kommer flere borgere, må HOP derfor selv finansiere dette ved at gennemføre besparelser. Det betyder, at serviceniveauet konstant falder, hver gang der kommer flere handicappede.

Hvis byrådet valgte at tilføre HOP demografipenge, kunne vi opretholde et uændret serviceniveau.

På ældreområdet, på skoleområdet og på børnepasningsområdet er byrådet mere imødekommende. Her vil man gerne finde demografipenge. Mens de handicappede åbenbart er et slags B-hold, der ikke skal have den samme hjælp.

Det mener vi Konservative er forkert og det vil vi kræve ændret ved konstitueringen efter valget.

Avisen bragte et fint referat af paneldebatten forleden. Desværre fremstår det i artiklen, at jeg ikke svarede på, hvor pengene til de handicappede skal komme fra. Til det vil jeg gerne påpege, at spørgsmålet ikke blev bragt frem i selve debatten, men blev stillet i partiernes afslutningstale. På det tidspunkt havde jeg holdt min afslutning og ordet blev ikke givet frit igen.

Men ingen skal snydes for svaret. For det er nemlig en konservativ mærkesag, at pengene skal stemme og vi har mange ønsker til omprioriteringer i kommunens budget.

Når embedsmændene udarbejder spareforslag, glemmer de sjovt nok altid at forslå besparelser inde ved dem selv på rådhuset. Her vil jeg gerne se på muligheder for at spare på unødvendige arbejdsfunktioner og bureaukrati. Vi skal også se på, om den teknologiske udvikling kan spare os for nogle lønkroner til administration.

På beskæftigelsen er der nok at tage fat på. Vi vil have flere i nyttejobs i driften af vore parker og grønne områder. Og der skal gøres en indsats for at få sendt flere ud i flexjob – nogle har ventet i årevis. Ungdomsledigheden er højere end landsgennemsnittet.

Men vi skal også have bragt sygefraværet ned, som har været stigende pga. besparelserne på HOP. Fakta er, at sygefraværet er steget drastisk siden 2015. Helt præcis to procent. Det svarer til et øget personaleforbrug til sygemeldte på 4,5 mio. (Kilde: Social- & Sundhedsudvalget d. 20.09.17)

Der vil også være en gevinst at hent,e hvis man gjorde mindre brug af ufaglærte vikartimer i folkeskolen.

Selvom det ikke lyder som en besparelse, er det faktisk billigere på den lange bane at bygge handicapboliger inden for kommunen end at tilkøbe dem uden for kommunen. Så de 20 pladser der nu er planlagt er langtfra nok. Det giver også gang i beskæftigelsen for vores håndværksvirksomheder.

I 2016 steg kassen med 180 mio. og stigningen fortsætter her i 2017. Vi har derfor ingen betænkeligheder ved at bringe de 33 mio. i spil, som der henstår ubrugte på konto 676.

Byrådet gør mange ting rigtigt godt, men særligt deres behandling af de handicappede er for sølle. De handicappede skal have demografipenge ligesom alle andre. Det vil vi stå fast på og vi ved, hvor pengene skal komme fra.

 

 

Læs i Herning Folkeblad